Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019

Výkaz FIN 2019

Rozvaha + přílohy

Závěrečná zpráva z přezkoumání 2019

Inventarizační zpráva

 

Všechny dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři

Obecního úřadu v Rané

Vyvěšeno: 28. 4. 2020

Datum sejmutí: 31. 5. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět