Obec Raná
Raná

ODEČET ELEKTŘINY v Rané a na Hrádku v termínu od 17.5. do 30.5.2024

Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven ve dnech  7.6 - 10.6.2024  u kostela      

 

 

 

Ověřování

Ověřování podpisu a listin - nová služba pro občany na Obecním úřadu v Rané

  • LEGALIZACE (ověření pravosti podpisu na listině)

  • VIDIMACE  (ověření opisu nebo kopie s listinou)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

k vidimaci je nutné předložit:

  • originál (prvopis) nebo stejnopis nebo již  ověřenou fotokopii listiny, dále opis nebo kopii pořízenou ze spisu

k legalizaci je nutné předložit:

  • platný průkaz totožnosti, který obsahuje jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele, trvalý pobyt nebo adresu místa pobytu na území ČR nebo adresu bydliště mimo území ČR
  • listinu na níž se osoba vlastnoručně podepíše nebo podpis na listině uzná za vlastní

Správní  poplatky

Legalizace (ověření podpisu) 30,- Kč/podpis

Vidimace za každou započatou stránku     30,-Kč

Kdy nelze ověřit podpis?

Je zakázáno provést legalizaci, má-li jít o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text. Nelze proto ověřit podpis resp. podpisy tzv. do zásoby s tím, že až to bude potřeba, příslušný text – např. plná moc – se teprve doplní.

Legalizaci příslušný pracovník také neprovede, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy (tedy např. v azbuce, čínskými nebo arabskými znaky atp.). Má-li být ověřen podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace rovněž nemůže být provedena

Kdy nelze ověřit (vidimovat) listinu?

Vidimaci nelze provést, je-li původní listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit. Jedná se zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz. Vidimovat nelze také vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba.

Nelze ověřit shodu opisu nebo kopie listiny, je-li originál psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána. V tom případě proto musí být listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. 

Vidimaci lze provést v těchto případech i byla-li kopie listiny pořízena na náklady žadatele přímo ověřující osobou na kopírovacím zařízení, tedy prostým ofocením. Po provedení vidimace se vidimovaná listina označí tak, aby text na ní nemohl být doplňován.

Vidimaci nelze provést také v případě, že kopie nebo opis obsahuje změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit věrohodnost listiny.

Pochopitelně nelze provést ověření shody, jestliže se vidimovaná listina (opis nebo kopie původní listiny) doslovně neshoduje s originální listinou, z níž byla pořízena

Úředně ověřenou listinu lze dále ověřovat jako originál

Již jednou ověřená listina může být znovu ověřena. Pokud tedy žadatel disponuje listinou s ověřovací doložkou, přičemž původní originál již pozbyl, může si opatřit z takové úředně ověřené kopie další úředně ověřenou kopii s platností originálu.

Ověřování se řídí zákonem č. 21/2006 Sb. Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Osvobození od poplatku řeší zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Úřad obce

Počasí Ranská hora

Mapa

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 5. 2024, 0:19:14

SBĚRATELSKÁ TURISTICKÁ KARTA

turistická karta

Obec Raná č. 1228

k prodeji na Obecním úřadě v Rané cena 30,- Kč

zde ke stažení

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rozklikávací rozpočet

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 20 °C 11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 22/11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/13 °C
úterý 28. 5. déšť 15/12 °C

Geoportál obce Raná

mapový portál